http://www.supreme-council.gr/main/intro.html

Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2009/2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2009/2010
- Πρόγραμμα Εργασιών Υπέρτ: Περιστ: Φως υπ΄αρίθμ 1

Εν Κοιλάδι Ιλισού και Ανατατολή Αθηνών

27 Ιανουαρίου ημέρα Τετάρτη:

Αύξηση Φωτός .

Ώρα προσελεύσεως 19.00.

9η Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη,

10η Μαρτίου ημέρα Τετάρτη,

22α Απριλίου ημέρα Πέμπτη,

27 Μαΐου ημέρα Πέμπτη,

Ώρα προσελεύσεως 20.00.


- Πρόγραμμα Εργασιών Υπέρτ.: Περιστ.: ΕΡΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ υπ΄αρίθμ. 3

Εν Κοιλάδι Ιλισού και Ανατολή Αθηνών

2α Μαρτίου, ημέρα Τρίτη 2.3.10, στις 20.30.

21η Απριλίου, ημέρα Τετάρτη, Αύξηση Φωτ.: εις 4ο.
Ώρα προσελεύσεως 20.00.


- Πρόγραμμα Εργασιών Υπερτάτου Περιστυλίυ Φοίνιξ υπ΄αριθμ. 1α
Εν Κοιλάδι Ερμόνων και Ανατολή Κερκύρας

1) Οκτώβριος 2009 , Δευτέρα 26 ,

2) Νοέμβριος 2009 , Δευτέρα 16 , .

3) Δεκέμβριος 2009 , Δευτέρα 14 ,

4) Ιανουάριος 2010 Πέμπτη 14 ,

5) Φεβρουάριος 2010 Πέμπτη 18 ,

6) Μάρτιος 2010 , Δευτέρα 15 ,

7) Απρίλιος 2010 , Δευτέρα 19 ,

8) Μάιος 2010 , Δευτέρα 17 ,

9) Ιούνιος 2010 , Δευτέρα 14 .

Ώρα προσελεύσεως 20.30.- Πρόγραμμα Εργασιών Υπέρτ.: Περισ.: Φιλική Εταιρία υπ΄αρίθμ. 2


Εν
Κοιλάδι Γλαυκού και Ανατολή Πατρών

1) 10 Νοεμβρίου 2009
2) 8 Δεκεμβρίου 2009
3) 12 Ιανουαρίου 2010
4) 9 Φεβρουαρίου 2010
5) 9 Μαρτίου 2010
6) 13 Απριλίου 2010
7) 11 Μαΐου 2010

Ώρα προσελεύσεως 20.00.Πρόγραμμα Εργασιών Αρείου Πάγου

- Ιερουσαλήμ υπ΄αρίθμ. 1

Εν Κοιλάδι Ιλισού και Ανατολή Αθηνών

13η Απριλίου, ημέρα Τρίτη
Ώρα προσελεύσεως 20.00.

- Φοίνιξ υπ΄αριθμ. 4
Εν Κοιλάδι Ερμόνων και Ανατολή Κερκύρας
Φεβρουάριος 2010 , ημέρα Πέμπτη

Μάρτιος 2010 , ημέρα Δευτέρα

Μάιος 2010 ημέρα Δευτέρα

Ώρα προσελεύσεως 21.00.

Το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο συνεδριάζει την πρώτη Τρίτη εκάστου μήνα στο γραφείο του Μεγάλου Ταξιάρχου επί της Πλατείας Μητροπόλεως, Ώρα προσέλευσης 17: ३०,

Η παρουσία των μελών είναι υποχρεωτική

Ο ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ

Ο ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ
Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του 33 βαθμού για την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Ραφαήλ Ντε Σιγούρα γεννήθηκε στη Σμύρνη - από οικογένεια καταγόμενη από την Ισπανία - απ' όπου μετανάστευσε οικογενειακά στηνΑθήνα. Σπούδασε στο Δημόσιο Εβραϊκό Σχολείο Αθηνών, το 9° Γυμνάσιο Αθηνών και το Ιταλικό Λύκειο Αθηνών και συμπλήρωσε τις ανώτερες σπουδές του στις οικονομικές επιστήμες εκμανθάνοντας παράλληλα την Ιταλική, την Γαλλική, την Αγγλική και την Ισπανική γλώσσα. Ασχολήθηκε με το εμπόριο, την βιοτεχνία και αντιπροσώπευσε πολλούς μεγάλους οίκους βαρειάς Βιομηχανίας.
Κατά την διάρκεια της κατοχής ανέπτυξε αντιστασιακή δραστηριότητα για την οποία τιμήθηκε την 30η Δεκεμβρίου 1945 με τον Χαλκού Σταυρό.
Στον Τεκτονισμό εισήλθε την 18.3.1954 στην Στ. «Υψηλάντης», την 10.3.1955 έγινε ετ. και στις 9.2.1956 Διδ. Στα εργαστήρια του Σκωτικού Τύπου εισήλθε στις 20.5.1959 στο εργαστήριο Μυσταγωγία αρ. 5, στις 20.4.1965 στο εργαστήριο Φως αρ. 14, στις 14.2.1968 στο εργαστήριο Ιερουσαλήμ αρ. 1, στις 19.11.1975 (Σύνοδος 32°). Προήδρευσε επί 12 έτη του Αρείου Πάγου και 12 έτη της Συνόδου του 32°.Στις 8.4.1987 ανηγορεύθη Υπ. Μεγ. Γεν. Επιθεωρητής (33°) και προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Υπ. Συμβούλιο από πολλές θέσεις, ως του Μεγ. Θησ., από την οποία βοήθησε αποφασιστικά στην αύξηση των οικονομικών δυνατοτήτων του Υπ. Συμβουλίου .
Εξελέγη Ύπατος Μεγ. Ταξιάρχης τον Νοέμβριο του 2007 για τριετή θητεία.
Εκπροσώπησε πολλά Ύπατα Συμβούλια ξένων κρατών και προ τριετίας ανεκηρύχθη επίτιμος Μεγ.Ταξιάρχης για την Γαλλία και τιμήθηκε το 2005 για την φιλανθρωπική του δραστηριότητα από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (μέλος του ADC).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33 ΒΑΘΜΟΥ

Ανακοινώθηκαν τα υπ' αριθμ. 315, 316/2009 Διατάγματα του Yπάτου Συμβούλιου του 33ου και Τελευταίου Βαθμού για την Ελλάδα του Α.:Α.:Σ.:Τ.: με τα οποία,

1- Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στο αξίωμα κανονικά εκλεγμένου προέδρου ή αξιωματικού Στοάς Τελειοποιήσεως ή Υπερτάτου Περιστυλίου ή άλλου ανωτέρου εργαστηρίου αν δεν συντρέχουν και μόνον λόγοι υγείας ή επιθυμία του ιδίου του εκλεγέντος.

2- Εφιστάται η προσοχή προς αντικανονικά διατάγματα που υπογράφονται από αυτοαναγορευθέντας εις το αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου και άλλους αδελφούς περί αυτούς, οι οποίοι έχουν επιλέξει την απεμπόληση της τεκτονικής νομιμότητας και κανονικότητας και επιχειρούν και πάλιν να δημιουργήσουν σκάνδαλα, διώξεις αδελφών και σχίσματα.

3- Καταδικάζεται η νόσφιση και καπηλεία ιδιοτήτων και τίτλων του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου και των Σωμάτων του καθώς και η παράνομη κατακράτηση περιουσιακών στοιχείων και πνευματικών δικαιωμάτων του Τάγματος από τους ανωτέρω.

4- Αποφασίζεται η εφαρμογή του άρθρου 60 του από την 28ην Ιουνίου 2006 τροποποιηθέντος Γενικού Κανονισμού του Υπάτου Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο «Ουδείς δύναται να μυηθεί εις τον 4ον βαθμόν εάν δεν τυγχάνει ενεργόν και τακτικόν μέλος Συμβ.: Στ.: υπαγομένης υπό κανονικώς λειτουργούσης και αναγνωρισμένης Μεγάλης Στοάς.».

Κατόπιν τούτου το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού για την Ελλάδα του Α.Α.Σ.Τ., θα δεχθεί, αιτήσεις επαναφοράς όσων αδελφών κατοικούν στην χώρα μας και κατέχουν νομίμως βαθμούς του Σκωτικού Τύπου, και στη συνέχεια την αιτήσεις Αυξήσεως Φωτός, σύμφωνα με τας διατάξεις των Γενικών και Ειδικών Κανονισμών των Φιλοσ.: Εργαστ.: από Διδασκάλους Τέκτονας, υπαγομένους υπό κανονικώς λειτουργούσα και αναγνωρισμένη Μεγάλη Στοά, όπου για την ελληνική επικράτεια είναι η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος των Αρχαίων Ελευθέρων και Αποδεκτών Τεκτόνων.