http://www.supreme-council.gr/main/intro.html

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΗ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 33.Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7/12/2010 ΩΡΑ 14.00

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΓΜΕΝΟΣ ΣΚΩΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

Εισαγωγικά
Επισήμως ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος (ΑΑΣΤ) και το πρώτο Ύπατο Συμβούλιο (Charleston) ιδρύθηκε το 1801 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στην Ευρώπη εγκαθιδρύεται το 1804 με την ίδρυση του Υπάτου Συμβουλίου της Γαλλίας. Ακολούθησε η συγκρότηση Υπάτων Συμβουλίων σε πολλές χώρες. Εξ αρχής και προκειμένου να αποφευχθεί οιασδήποτε μορφής σύγκρουσης με σώματα που διοικούν τους τρεις συμβολικούς βαθμούς, τα Ύπατα αυτά Συμβούλια περιορίστηκαν αποκλειστικά στους λεγόμενους «ανώτερους», «φιλοσοφικούς» ή ορθότερα «επιγενόμενους» βαθμούς. Με άλλα λόγια δεν απαιτούσαν καν από τις Μεγάλες Στοές από τις οποίες έλκυαν τα μέλη τους την πρακτική του σκωτικού τύπου, αλλά απλώς την τεκτονική κανονικότητα. Μέχρι σήμερα ο Σκωτικός Τύπος και τα ανά τον κόσμο Ύπατα Συμβούλια διατηρούν σχέση αλληλεγγύης με όλα τα επιγενόμενα σώματα της τεκτονικής αδελφότητας.
Διάρθρωση
Σήμερα, παγκοσμίως, ο Σκωτικός Τύπος διαιρείται σε 33 βαθμούς. Αναφέρονται παρακάτω με βάση τις Στοές ή τα Εργαστήρια όπου απονέμονται μετά από την αποδοχή αίτησης του υποψηφίου, αφού ο Σκωτικός Τύπος απαγορεύει αυστηρά την πρόσκληση. Ας σημειωθεί επίσης ότι δεν αποτελούν όλοι οι βαθμοί αντικείμενο πραγματικής μύησης, αλλά αυτό ποικίλει ανάλογα με την πρακτική που ακολουθεί κάθε Ύπατο Συμβούλιο.
Οι βαθμοί, μετά τους τρείς Συμβολικούς που αποδίδονται μόνο από Κανονική Μεγάλη Στοά της Επικράτειας, έχουν ως εξής:
Στοά Τελειοποιήσεως: 4. Μυστικός Διδάσκαλος 5. Τέλειος Διδάσκαλος 6. Γραμματεύς Εξ απορρήτων7. Έφορος και Δικαστής 8. Επόπτης των Οικοδομών 9. Εκλεκτός Διδάσκαλος των Εννέα 10. Εκλεκτός Διδάσκαλος των Δεκαπέντε 11. Υπέρτατος Εκλεκτός των Δώδεκα 12. Μέγας Διδάσκαλος Αρχιτέκτων 13. Ιππότης της Βασιλικής Αψίδος 14. Μέγας Εκλεκτός και Υπέρτατος Τέκτων
Υπέρτατο Περιστύλιο: 15. Ιππότης της Ανατολής ή του Ξίφους 16. Πρίγκηψ της Ιερουσαλήμ 17. Ιππότης Ανατολής και Δύσεως 18 Πρίγκηψ Ροδόσταυρος, Ιππότης του Αετού και του Πελεκάνου
Άρειος Πάγος: 19. Μέγας Ποντίφηξ 20. Μέγας Διδάσκαλος των Συμβολικών Στοών 21. Νωαχίτης ή Πρώσσος Ιππότης 22. Ιππότης του Βασιλικού Πελέκεως ή Πρίγκηψ του Λιβάνου 23. Αρχηγός της Σκηνής 24. Πρίγκηψ της Σκηνής 25. Ιππότης του Χαλκού Όφεως 26. Πρίγκηψ της Χάριτος 27. Ιππότης Ταξιάρχης του Ναού 28. Ιππότης του Ηλίου 29. Σκώτος Ιππότης του Αγίου Ανδρέου 30. Ιππότης Καδώς, Ιππότης του Λευκού και του Μέλανος Αετού
Δικαστήριο: 31. Μέγας Επιθεωρητής Ταξιάρχης Δικαστής
Σύνοδος: 32. Υπέρτατος Πρίγκηψ του Βασιλικού Μυστικού
Ύπατο Συμβούλιο: 33. Ύπατος Μέγας Γενικός Επιθεωρητής
Επικεφαλής του Σκωτικού Τύπου σε κάθε δικαιοδοσία είναι ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης.
Σύμφωνα με τα τυπικά του ΑΑΣΤ οι τρεις πρώτοι βαθμοί παρέχουν την παραδοσιακή μύηση. Οι βαθμοί από 4ο έως 14ο οδηγούν στην πρώιμη φιλοσοφική γνώση, ενώ οι βαθμοί από 15ο μέχρι 18ο στην ταύτιση με το Παγκόσμιο μέσω της Αγάπης. Οι βαθμοί που προετοιμάζουν για τον 30ο καθώς και ο ίδιος ο 30ο αποτελούν σύνθεση όλων των βαθμών και δεικνύουν την οδό της πραγμάτωσης της ανθρώπινης τάξης σε αρμονία με το παγκόσμιο, ταυτόχρονα δε επιζητείται η πνευματική κληρονομία του Τάγματος του Ναού. Τέλος, οι τρεις τελευταίοι βαθμοί 31ο, 32ο και 33ο είναι διοικητικοί βαθμοί.
Ιστορική προέλευση
‘Όταν το 1733 δημοσιεύτηκε στην Αγγλία ο πρώτος κατάλογος των Στοών των λεγομένων «Διδασκάλων Τεκτόνων», μεταξύ αυτών αναγραφόταν και μία Στοά «Σκώτων Τεκτόνων». Αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί η πρώτη επίσημη εμφάνιση του Σκωτικού Συστήματος. Παρά ταύτα, το σύστημα αναπτύχθηκε εκτός των Μεγάλων Στοών και δη αυτής της Αγγλίας. Από τα τέλη του 1730 το νέο σύστημα το οποίο εδράζεται σε βαθμούς -οι οποίοι έχουν φιλοσοφική παρά συμβολική χροιά- κατακτά την ηπειρωτική Ευρώπη και ολοένα και περισσότεροι βαθμοί αναφύονται σε Γαλλία και Γερμανία. Πολλοί από τους βαθμούς αυτούς εντάχθηκαν σε ήδη υπάρχοντα τεκτονικά συστήματα όπως ο Τύπος της Τελειοποιήσεως (1754), ο Τύπος της Αυστηράς Τηρήσεως (1756), ο Τύπος του Bordeaux (1762) και o Αρχαίος Σκωτικός (1770).
‘Όταν ο Φρειδερίκος ο Μέγας της Πρωσσίας ετέθη επικεφαλής του Τύπου της Τελειοποιήσεως αυτός περιελάμβανε 25 βαθμούς διαιρεμένους σε επτά κατηγορίες, ανώτατος δε ήταν αυτός του Υπερτάτου Πρίγκηπος του Βασιλικού Μυστικού. Διά των Μεγάλων Συνταγμάτων του 1786 ο αριθμός των βαθμών αναβιβάστηκε σε 33, ο δε 25ος και τελευταίος του Τύπου της Τελειοποιήσεως έγινε ο 32ος του ΑΑΣΤ, του οποίου πλέον η ανώτατη διοίκηση ανατέθηκε σε Συμβούλιο που αποτελούσαν αδελφοί κατέχοντες τον 33ο και λεγόμενο πλέον «τελευταίο» βαθμό.
Τα Συντάγματα αυτά δεν ετέθησαν εξ αρχής σε ισχύ, το δε πρώτο Ύπατο Συμβούλιο ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε μόλις το 1801 στο Charleston της Ν. Καρολίνας, εξ αυτού δε κατάγονται όλα τα Ύπατα Συμβούλια των δύο ημισφαιρίων. Στην Ελλάδα το Ύπατο Συμβούλιο ιδρύθηκε στις 10/22 Ιουλίου 1872 από τον Πρίγκιπα Ροδοκανάκη, επί τη βάση των εξουσιών που του είχε απονείμει το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο της Σκωτίας.

Πηγές
Ύπατον Συμβούλιον του 33ο της Ελλάδος, Μεγάλα Συντάγματα του 1762 και 1786 του Eλευθεροτεκτονισμού, Κοιλ Ιλισού και Αν Αθηνών, 1993
Λογοθέτης Μ., Ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος, Αθήναι, 1982
Νaudon P., La franc-maçonnerie, PUF, 1988
Νaudon P., Histoire, Rituels et Tuileur des Hauts Grades Maçonniques, ed. Dervy, Paris, 2003

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Πρώτη Πανελλήνια Αμφικτιονία


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την 5η Ιουνίου 2010, η Πρώτη Πανελλήνια Αμφικτιονία των Υπερτάτων Περιστυλίων του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου της Ελλάδος.

Μια ιδέα που πρότειναν και υλοποίησαν οι τέκτονες της Κέρκυρας με προεξάρχοντα τον Σοφώτ.: του Περιστυλίου Φοίνιξ υπ’ αριθμ. 1Α , Κραταιό αδ. . Σπυρίδωνα Ανδριώτη 33ο .

Την εκδήλωση , όπου εκπροσωπήθηκαν όλα τα Ελληνικά Υπέρτατα Περιστύλια (καθώς και οι Άρειοι Πάγοι Αθηνών και Κερκύρας) τίμησε με την παρουσία του ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης Κραταιότατος αδ.: Ραφαήλ ντε Σιγούρα 33ο , μέλη του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και πλήθος αδ. . αδ. . μελών του Α.Α.Σ.Τ. από όλη την Ελλάδα..

Προλογίζοντας , ο Κρατ. αδ.: Σπυρίδων Ανδριώτης 33ο αφού καλωσόρισε τους επισκέπτες , τα παρόντα μέλη του Υπάτου Συμβουλίου και όλως ιδιαιτέρως τον Κραταιότατο Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη είπε μεταξύ άλλων : «…Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς διότι φιλοξενούμε στην Κέρκυρα και υπό την σκέπη του Πρεσβυγενούς τούτου φιλοσοφικού εργαστηρίου του ΦΟΙΝΙΚΟΣ την σπουδαία αυτή εκδήλωση του εν Ελλάδι Α.Α.Σ.Τ.

Πριν 1,5 χρόνο περίπου επελέγη η Κέρκυρα προκειμένου να ανασυγκροτηθεί το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο , τιμή εξαιρετική δι ημάς , αλλά και δηλωτική της σπουδαιότητας και της αναγνωρίσεως που προσδίδει το Ύπατο Συμβούλιο εις τους Κερκυραίους τέκτονες , τους μετέχοντες εις τον Α.Α.Σ.Τ. Αποδεικνύει ακόμη μια φορά το ειδικό βάρος του Φοίνικος και των επιγενόμενων εργαστηρίων του. Κρατούμε με πίστη , αφοσίωση , σεμνότητα και αξιοπρέπεια επί 127 συναπτά έτη , ήτοι από το 1883 (ως φιλοσοφικός τεκτονισμός) και από το 1818 (ως συμβολικός τεκτονισμός) τα ήθη και τις παραδόσεις του αγνού και άδολου τεκτονικού ιδεώδους , με ήθος και ταπεινότητα , με αγάπη για τους αδ. . και τον συνάνθρωπο , με ενεργή συμμετοχή εις τα πνευματικά , πολιτιστικά και φιλανθρωπικά δρώμενα του τόπου μας και για το λόγω αυτό ο Φοίνικας τυγχάνει της αναγνωρίσεως της Κερκυραϊκής Κοινωνίας. .....». Ακολούθως ο Σοφωτ. . ανέγνωσε σύντομο ιστορικό του Υπερτάτου Περιστυλίου ΦΟΙΝΙΞ 1Α εν Κοιλάδι Ερμόνων και Αν. . Κερκύρας , το οποίο λειτουργεί από το 1883 και τυγχάνει το αρχαιότερο στην Ελλάδα.

Ακολούθησε ομιλία του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου είς 4ο βαθμό. Στη συνέχεια ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης απένειμε την τάξη του Επιτίμου Μεγάλου Επιθεωρητού (32 ΕΜΕ) στους τελευταίους διατελέσαντες Σοφ.: του Περιστυλίου Φοίνιξ υπ’ αριθμ. 1Α , αδ.: αδ.: Φ.Τ., και Ι. Π..

Στη συνέχεια ο Σοφωτ. του Περιστυλίου μετά από ομόφωνη γνώμη του πληρώματος ανακήρυξε τον Κραταιότατο Ύπατο Μεγάλο Ταξιάρχη σε Επίτιμο Σοφώτατο του Περιστυλίου , απονέμοντας του τιμητικό δίπλωμα.

Πριν το πέρας των εργασιών ο Κρατ. αδ.: Σπυρίδων Ανδριώτης 33ο απένειμε στους εκπροσώπους των Περιστυλίων και σε όλους τους συμμετέχοντες αδ. . αδ. . αναμνηστικά διπλώματα και αντιλάγησαν δώρα και ενθύμια της εκδηλώσεως μεταξύ του Υπάτου Συμβουλίου του 33ο και του Υπερτάτου Περιστυλίου ΦΟΙΝΙΞ αρ’ αριθμ. 1Α .

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με Αγάπη μετά κυριών , η οποία παρατέθηκε προς τιμήν του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου , των επισκεπτών και των συζύγων των αδ. . αδ. . , στο εντευκτήριο του Μεγάρου της Αναγνωστικής Εταιρείας Κέρκυρας..Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

Εορτασμός των 150 ετών του Υπάτου Συμβουλίου της Κούβας

Ο Μέγας Καγκελάριος εκπροσώπησε τον Ύπατο Μέγα Ταξιάρχη του 33 βαθμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Ραφαήλ ντε Σιγούρα στον επίσημο εορτασμό των 150 ετών από την ίδρυση του Υπάτου Συμβουλίου της ΚούβαςΗ χώρα μας μαζί με την Γαλλία τιμήθηκαν ιδιαιτέρως και οι εκπρόσωποι των δύο αυτών χωρών παρακάθισαν στην Ανατολή μεταξύ των παρισταμένων Υπάτων Μεγάλων Ταξιαρχών. . Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν 22 χώρες και ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία ανανέωσης και σύσφιξης σχέσεων.

22α Δεκεμβρίου 2009

Mε την υπ' αριθμ. 4875/2009 απόφασή του Πρωτοδικείου Αθηνών επιβεβαιώθηκε η νομιμότητα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου του 33 βαθμού του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Ραφαήλ ντε Σιγούρα και ακυρώθηκαν όλες οι πράξεις εκείνων που προσπάθησαν να τον υποκαταστήσουν.

Μετά τούτο, η απόφαση του Υπάτου Συμβουλίου είναι να πράξει το παν ώστε να αποκαταστήσει την ενότητα στον Τεκτονική αδελφότητα.

Έτσι σε μια συμβολική κίνηση και αφού είχε προηγηθεί σχετική επιστολή ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης συνοδευόμενος από Κραταιούς αδελφούς επισκέφθηκε το Τεκτονικό Μέγαρο της οδού Αχαρνών την 22α Δεκεμβρίου 2009 και επέδωσαν διακήρυξη την οποία παρέλαβαν οι υπάλληλοι της Μεγάλης Γραμματείας.
(Κλικ για μεγέθυνση)


Ακολουθούν οι υπογραφές των μελων.

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

Οικονομική Κρίση

Το Ύπατο Συμβούλιο του 33ο με τα διατάγματα 345 και 352 υπενθυμίζει προς όλους τους Προέδρους των υπό την αιγίδα του Εργαστηρίων ότι κάθε είδους «συνδρομή» είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ. Στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η χώρα μας προέχει η συγκράτηση του κοινωνικού ιστού και κατ επέκταση του ιστού που ενώνει τα μέλη και της οικογένειες της αδελφότητας. Στο μέτρο των δυνάμεών μας, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον πλησίον μας να νοιώσει μόνος και αβοήθητος.

«…Καλούμε προς τούτο τους Προέδρους και τα μέλη των υπό την αιγίδα μας εργαστηρίων να θυμηθούν ότι πρέπει να είναι πάντα πρόθυμοι να συντρέξουν στο μέτρο των δυνατοτήτων τους , τους εν ανάγκη και πόνο ευρισκομένους αδελφούς και τις οικογένειες αυτών, με εχεμύθεια και ανοχή».

Ο ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ

Ο ΥΠΑΤΟΣ ΜΕΓΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΝΤΕ ΣΙΓΟΥΡΑ
Ο Ύπατος Μέγας Ταξιάρχης του Υπάτου Συμβουλίου του 33 βαθμού για την Ελλάδα του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου Ραφαήλ Ντε Σιγούρα γεννήθηκε στη Σμύρνη - από οικογένεια καταγόμενη από την Ισπανία - απ' όπου μετανάστευσε οικογενειακά στηνΑθήνα. Σπούδασε στο Δημόσιο Εβραϊκό Σχολείο Αθηνών, το 9° Γυμνάσιο Αθηνών και το Ιταλικό Λύκειο Αθηνών και συμπλήρωσε τις ανώτερες σπουδές του στις οικονομικές επιστήμες εκμανθάνοντας παράλληλα την Ιταλική, την Γαλλική, την Αγγλική και την Ισπανική γλώσσα. Ασχολήθηκε με το εμπόριο, την βιοτεχνία και αντιπροσώπευσε πολλούς μεγάλους οίκους βαρειάς Βιομηχανίας.
Κατά την διάρκεια της κατοχής ανέπτυξε αντιστασιακή δραστηριότητα για την οποία τιμήθηκε την 30η Δεκεμβρίου 1945 με τον Χαλκού Σταυρό.
Στον Τεκτονισμό εισήλθε την 18.3.1954 στην Στ. «Υψηλάντης», την 10.3.1955 έγινε ετ. και στις 9.2.1956 Διδ. Στα εργαστήρια του Σκωτικού Τύπου εισήλθε στις 20.5.1959 στο εργαστήριο Μυσταγωγία αρ. 5, στις 20.4.1965 στο εργαστήριο Φως αρ. 14, στις 14.2.1968 στο εργαστήριο Ιερουσαλήμ αρ. 1, στις 19.11.1975 (Σύνοδος 32°). Προήδρευσε επί 12 έτη του Αρείου Πάγου και 12 έτη της Συνόδου του 32°.Στις 8.4.1987 ανηγορεύθη Υπ. Μεγ. Γεν. Επιθεωρητής (33°) και προσέφερε τις υπηρεσίες του στο Υπ. Συμβούλιο από πολλές θέσεις, ως του Μεγ. Θησ., από την οποία βοήθησε αποφασιστικά στην αύξηση των οικονομικών δυνατοτήτων του Υπ. Συμβουλίου .
Εξελέγη Ύπατος Μεγ. Ταξιάρχης τον Νοέμβριο του 2007 για τριετή θητεία.
Εκπροσώπησε πολλά Ύπατα Συμβούλια ξένων κρατών και προ τριετίας ανεκηρύχθη επίτιμος Μεγ.Ταξιάρχης για την Γαλλία και τιμήθηκε το 2005 για την φιλανθρωπική του δραστηριότητα από το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (μέλος του ADC).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33 ΒΑΘΜΟΥ

Ανακοινώθηκαν τα υπ' αριθμ. 315, 316/2009 Διατάγματα του Yπάτου Συμβούλιου του 33ου και Τελευταίου Βαθμού για την Ελλάδα του Α.:Α.:Σ.:Τ.: με τα οποία,

1- Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή αφορά στο αξίωμα κανονικά εκλεγμένου προέδρου ή αξιωματικού Στοάς Τελειοποιήσεως ή Υπερτάτου Περιστυλίου ή άλλου ανωτέρου εργαστηρίου αν δεν συντρέχουν και μόνον λόγοι υγείας ή επιθυμία του ιδίου του εκλεγέντος.

2- Εφιστάται η προσοχή προς αντικανονικά διατάγματα που υπογράφονται από αυτοαναγορευθέντας εις το αξίωμα του Υπάτου Μεγάλου Ταξιάρχου και άλλους αδελφούς περί αυτούς, οι οποίοι έχουν επιλέξει την απεμπόληση της τεκτονικής νομιμότητας και κανονικότητας και επιχειρούν και πάλιν να δημιουργήσουν σκάνδαλα, διώξεις αδελφών και σχίσματα.

3- Καταδικάζεται η νόσφιση και καπηλεία ιδιοτήτων και τίτλων του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου και των Σωμάτων του καθώς και η παράνομη κατακράτηση περιουσιακών στοιχείων και πνευματικών δικαιωμάτων του Τάγματος από τους ανωτέρω.

4- Αποφασίζεται η εφαρμογή του άρθρου 60 του από την 28ην Ιουνίου 2006 τροποποιηθέντος Γενικού Κανονισμού του Υπάτου Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο «Ουδείς δύναται να μυηθεί εις τον 4ον βαθμόν εάν δεν τυγχάνει ενεργόν και τακτικόν μέλος Συμβ.: Στ.: υπαγομένης υπό κανονικώς λειτουργούσης και αναγνωρισμένης Μεγάλης Στοάς.».

Κατόπιν τούτου το Ύπατο Συμβούλιο του 33ου βαθμού για την Ελλάδα του Α.Α.Σ.Τ., θα δεχθεί, αιτήσεις επαναφοράς όσων αδελφών κατοικούν στην χώρα μας και κατέχουν νομίμως βαθμούς του Σκωτικού Τύπου, και στη συνέχεια την αιτήσεις Αυξήσεως Φωτός, σύμφωνα με τας διατάξεις των Γενικών και Ειδικών Κανονισμών των Φιλοσ.: Εργαστ.: από Διδασκάλους Τέκτονας, υπαγομένους υπό κανονικώς λειτουργούσα και αναγνωρισμένη Μεγάλη Στοά, όπου για την ελληνική επικράτεια είναι η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και η Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος των Αρχαίων Ελευθέρων και Αποδεκτών Τεκτόνων.